Studieplankatalog - Organisasjon EmnerOrganisasjon

    

Viser 61-80 av 110

14.10.20101034 Gøy På Landet 125 timer4H Aust-Agder

11.02.20141493 Hageselskapets hjemmeside 18 timerHageselskapet Oppland

28.01.20141484 IFYE ut- og innreisekurs 110 timer4H Norge

18.01.20121050 Inspirasjonssamling 113 timer4H Møre og Romssal

03.01.20131334 Inspirasjonssamling 113 timer4H Møre og Romsdal

18.02.20131357 Klubbrådgiversamling for 4H 114 timer4H Hordaland

07.01.20131337 Lage DAF-kurs 112 timer4H Oppland

27.03.20143404 Ledertrenerkurset 152 timerNorges speiderforbund

05.01.20111047 Politisk arbeid og organisasjonsutvikling. 111 timerNordland Bonde- og Småbrukarlag

28.03.20141510 Samarbeid og selvutvikling i naturen 110 timer4H Østfold

03.03.20093035 Styrekonferanse for alumner 115 timerNorske 4H-alumner

14.01.20141479 Styrevervsinstruktør 110 timer4H Østfold

31.01.20141490 Størst, eldst, klokast? 114 timer4H Hordaland

15.01.20141480 Synliggjøringskurs 113 timer4H Hedmark

02.08.20121285 Teaterinstruktør 4H del 2 114 timer4H Norge

31.01.20131352 Trivselssamling 4H 113 timerSør-Trøndelag

29.01.20131351 Trivselssamling- voksne 4H 110 timer4H Hedmark

13.05.20141541 Vi lager leir 112 timer4H Akershus og Oslo