9416 Etablererseminar HH Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Etablererseminaret skal gi en teoretisk og praktisk innføring i oppstart og/eller videreutvikling av hesteaktiviteter for mennesker med behov for å styrke fysisk og/eller mental helse eller med sosialpedagogiske behov. Deltakerne skal få en bred innføring av de viktigste problemstillinger knyttet til etablering av tilbud med hest for å dekke slike helsebehov. Eksisterende tilbud vil bli presentert og det vil bli redegjort for informasjonskilder og finansieringsmuligheter. Økonomisiden så vel som behovet for et kvalitetssystem (inkl. sikkerhet) vil bli vektlagt.

Målgruppe:

Deltakerne bør ha noe erfaring med hesteaktiviteter og være interessert i å starte eller videreutvikle helsetilbud med hest.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Antall timer med lærer: 3

Stikkord:

1730- 1830 Presentasjon av program og deltakerne
1830- 1915 Presentasjon av Hest og Helse
1930 -2045 Målet med seminaret. Rollefordeling deltakere/instruktør. Forventninger.
Individuell oppgave: Beskriv hvor du står i dag mht ditt prosjekt, og hvor du ønsker å være om to til fem år. Presentasjon i plenum.

2. samling

Antall timer med lærer: 9

Stikkord:

0800 - 1030 Erfaringer fra prosjektet "Bruk av hest i helsearbeid". - Hvem får det til og hvorfor? Gruppearbeid: Hvilke(n) brukergruppe vil du satse på, hvilke fortrinn har du, suksessfaktorer og fallgruver? Presentasjon i plenum.

1045 - 1200 Informasjon og nettverksbygging. Presentasjon av nettsiden www:innpaatunet.no Gruppearbeid: Hvordan kan jeg nyttiggjøre meg nettsiden i forhold til mitt prosjekt? Markedsføring og dokumentasjon - to nøkkelområder. Hvordan vil du markedsføre ditt prosjekt - fra startfasen til driftsfasen? Plenumsdiskusjon.

1300 - 1615 Økonomi: hva er næringsvirksomhet, investering og driftskostnader, skatter og avgifter. Finansiering og rådgivning. Gruppeoppgave: Sett opp investerings- og driftsbudsjett samt inntektsprognose for et aktuelt hestesenter for 2005-2007. Spesifiser tilbudsmenyen. Presentasjon i plenum.

1800 - 1900 Krav til kvalitet nå og framover. Kvalitetssystem som konkurransefortrinn. Gruppeoppgave: Hva er kvalitet for brukeren og for tilbyderen? Hvilke områder er det særlig viktig å vektlegge?. Plenumsdiskusjon.

1900 - 2100 Forts. Økonomi .

3. samling

Antall timer med lærer: 5

Stikkord:

0800 -0900 Prosjektfinansiering - noen tips. Kravene til støtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering.

0900 - Avreise til stall Flatland på Bøverbru, Vestre Toten.

0930 - 1130 Orientering om stall Flatland v/ Beate G. Dalane. Erfaringene fra utviklingen av hestesenteret som ble etablert i 2001.

1300 - 1400 Individuell forberedelse: Eventuelle endringer eller justeringer i forhold til det prosjektet du beskrev på fredag.

1415 - 1500 Oppsummering, kursevaluering og utdeling av kursbevis.

Litteratur/materiell for deltakerne:

 • Hestehold i praksis, av Mats Melberg (Landbruksforlaget)
 • Hestebiblioteket. Landbruksforlaget.
 • Bruk av hest i helsearbeid. Rapport fra Hest og Helse
 • Staller og rideanlegg. Harald Lilleng
 • Prøvebruket Nordre Hauger gård. Ragnhild Skar. NILF
 • Hesten. Omfang, sysselsetting og næringsvirksomhet, NILF
 • Företaksledare på ridskola. Ekonomi. Ulla Ståhlberg
 • Bedriftsetablering, Økonomiforlaget
 • Etablerer ABC'n. Geir Enberg
 • Ledelse på norsk. Erling S. Andersen m.fl.
 • Prosjektadministrative metoder. Svein Arne Jessen
 • Egen virksomhet som livsstil. Åke Beckérius. Berit Roos
 • Når du driver egen bedrift. Arbeidstilsynet m.fl.
 • Kursmappe med kopi av instruktørenes materiale.

Krav til lærer/instruktør:

Erfaring fra organisasjonsutvikling og prosjektledelse, etablering av egen virksomhet, hestefaglig bakgrunn og undervisningskompetanse.

Organisasjon:

Hest og Helse

Kontaktperson:

Bengt Ivar Edland

Telefon (dagtid):

tlf. 916 92922

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 17 timer med lærer.

Studieplannummer 9416 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 29. august 2005         Studiekonsulent: Siw Hagelin