9409 Handicapleder 1 Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Handicapleder kursene 1, 2 og 3 skal gi en teoretisk og praktisk innføring i tilrettelegging av ulike ridetilbud og hesteaktiviteter for funksjonshemmede. Deltagerene skal få kjennskap til de ulike funksjonshemninger (fysisk og psykisk) for å kunne være behjelpelig med å organisere og gjennomføre aktiviteter som ridning, kjøring, voltige og i omgang med hest. Handicapleder 1 kurset tar for seg de fysisk funksjonshemmede, og medhjelperens oppgaver og ansvar.

Målgruppe:

Deltagerene bør være fylt 18 år, ha noe erfaring med funksjonshemmede og være hestevant.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Totalt undervisningstimer 17 t. (10 min. pause for hver undervisningstime).

1. samling

Antall timer med lærer: 3

Stikkord:

Fredag

1800 - 1900 Presentasjon av instruktører og deltagere. Forelesning: Motorisk utvikling

1900 - 2000 Forelesning - Fysisk funksjonshemninger, hestens innvirkning på rytter - fysisk og psykisk. Hvem kan ri og hvem kan ikke?

2000 - 2100 Forelesning - Heste psykologi - hestens sanser Film: "Hestens verden"

2. samling

Antall timer med lærer: 8

Antall timer uten lærer: 1

Stikkord:

Lørdag

0730 - 0830 Frokost

0830 Felles avreise til Stall Flatland

0900 - 1100 Demonstrasjon og praktiske oppgaver Valg og håndtering av hest for terapiridning, demonstrasjon og valg/tilpassing av hjelpeutstyr for ulike funksjonshemmede. Ridning, prøving og leiing.

1100 - 1200 Forelesning: Leierens betydning og ansvar. Film: Trygg med hest.

1200 Avreise til Starum

1230 - 1330 Middag

1330 - 1430 Forelesning: Rytterens stilling til hest.

1430 - 1530 Forelesning: Instruksjonsmetodikk og planlegging av timer. Film: engelsk undervisningsfilm BHS.

1530 - 1630 Aktiviteter og øvelser til hest.

1700 - 1800 Aftens 1800 - 1900 Film: amerikansk med diskusjon

1900 - 2100 Gruppeoppgaver og gjennomgang av oppgavene.

2100 SOSIALT SAMVÆR

3. samling

Antall timer med lærer: 5

Stikkord:

Søndag

0900 - 1000 Forelesning: HMS for hestesentra, forsikringer, forskrifter

1000 - 1100 Forelesning: Førstehjelp

1100 - 1200 Forelesning: Forflyttnings teknikk

1200 - 1230 Forelesning: Nettverk og samarbeid med interesseorganisasjoner - nasjonalt, regionalt og lokalt.

1230 - 1330 Middag

1330 - 1430 Forelesning: Økonomi - økonomi og ulike stønadsformer tiltak.

1430 - 1500 Oppsummering, evaluering og utdeling av kursbevis.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Mats Melberg: Hestehold i praksis

Kyra Kyrklund og Jytte Lemkow: Dressur med Kyra

Wilhelm Museler: Ridelære

Hesteboka. Per H. Lunde: Bevegelse og Forflytning. + 2 videor

Charlotte von Arbin: Hippoterapi.

A.Jean Ayres: Sanseintegration hos barn.

Sally Swift: Ett med Hesten

Spebarnet utvikling. Det første år i tekst og bilder.

Kompendier: Alle kursdeltagere får en kursmappe med kopi av instruktørens innlegg og notater.

"Trygg med hest " del 1 og 2 samt veiledningshefte.

"Hestens Verden" Canadisk opptak 2000 fra TVNorge

Riding for disabled Association. Avenu 'R', England.

- Why Riding

- Search for Equestrian Balance

- Communicating - A Challenge

- Preparation for Progress

Krav til lærer/instruktør:

Fysioterapeut eller annen helsefaglig personell med lang erfaring i undervisning og gjennomføring av tiltak med hest for funksjonshemmede (terapi- og handicapridning).

Organisasjon:

Hest og Helse

Telefon (dagtid):

61 16 55 38

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 16 timer med lærer og 1 timer uten lærer.

Studieplannummer 9409 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 15. januar 2002         Studiekonsulent: Terje Berntsen